Aktualitások

Tájékoztató!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fűtés  május 15-vel befejeződött.

Amennyiben május 15. után az időjárás miatt fűtésre lenne szükség csak kérésre, lakóközösségek esetén a közös képviselőn keresztül, intézmények esetén megbízott alkalmazottján keresztül e-mailben történhet.

Fűtési idény végén kérjük a radiátorokon lévő termosztatikius szelepfejet teljesen nyissák ki és hagyják így a fűtés őszi beindításáig!

Felhívjuk  szíves  figyelmüket, hogy  az  Önök  tulajdonában  lévő  fűtési rendszeren a  biztonságos  és  zavartalan  szolgáltatás  érdekében  javasoljuk  elvégezni  a  szükséges  fenntartási  és  karbantartási  munkákat.  E  kötelezettséget a felhasználói berendezés üzemeltetőjének a  2005. évi  XVIII.  Távhőszolgáltatásról  szóló  törvény  55.§ -a is előírja.
Az  üzemképes  állapot  fenntartása  érdekében  az  alábbi  feladatok  elvégzése   időszerű:
–   Szerelvények, szelepek tömörségének,  tömítettségének  ellenőrzése, szükség  szerinti
javítása,  újratömítése, üzemképtelen szerelvények, készülékek cseréje.
–  Korrózióvédelem elvégzése.
Kérjük  a  jelzetteket  legkésőbb  2019. szeptember 15-ig  szíveskedjenek  elvégezni.

2019.05.15.

Tisztelt Felhasználó!

A téli rezsicsökkentés, annak jóváírása módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatás tartalma
(2. melléklet a 39/2018. (III.12.) Korm. rendelethez)

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a  számla összege alacsonyabb, mint az  érvényesítendő árkompenzáció összege, a  fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre.
A téli rezsicsökkentésről további részleteket a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.

2018.03.13.