Díjak

Aktuális díjtételek:

 • Hődíj:
  • Lakossági felhasználók : 3061 Ft
  • Egyéb felhasználók :       31682 Ft
  • KKI felhasználók:             31682 Ft

 

 • Alapdíj:
  • hőközpont a felhasználó taulajdonában van:
   • Lakossági : 8508924 Ft/MW/év
   • Egyéb :       10997784 Ft/MW/év

 

  • hőközpont a távhőszolgáltató tulajdonában van:
   • Fűtés, Fűtés és melegvíz lakossági : 8625132 Ft/MW/év
   • Fűtés, Fűtés és melegvíz egyéb : 11147964 Ft/MW/év
   • Fűtés lakossági : 324 Ft/légm3/év
   • Fűtés Egyéb : 421,20 Ft/légm3/év
   • Melegvíz lakossági : 89,80 Ft/vízm3/hó
   • Melegvíz egyéb : 116,30 Ft/vízm3/hó

 

 • Melegvíz ( Szent István téri, Soproni úti, Eötvös utcai hőközpont):
  • lakossági : 618 Ft/vízm3
  • Egyéb:       816 Ft/vízm3

Elszámolási módok:

A fűtési részszámlákat fizető felhasználók, számlázott mennyiségének számításánál figyelembe vett fajlagos érték a Csorna Város Önkormányzata által jóváhagyott 6/2014. (II.17.) díjrendelet alapján az épületek energetikai korszerűsítésétől, hőtechnikai jellemzőitől függően változhat.

 1. §
  (1)  A távhőszolgáltató rendszerre jellemző fajlagos fűtési hőfelhasználás mértéke a
  a) korszerűtlen, vagy részlegesen korszerűsített épületek lakóközösségeinek felhasználói számára 0,220 GJ/légm3/év,
  b) homlokzati hőszigeteléssel és korszerű homlokzati nyílászárókkal ellátott, termosztatikus radiátorszelepek, valamint költségosztó eszközök beépítésével korszerűsített épületek felhasználói számára 0,176 GJ/ légm3/év,
  c) a (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték az átlagosnál rosszabb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező épület esetén az elszámolási időszak részszámláiban számlázott és a ténylegesen elszámolt fűtési mennyiség aránya alapján számított, szükséges mértékben, legfeljebb 0,250 GJ/ légm3/év értékre megemelhető.

A használati melegvíz elszámolása az Önkormányzat  5/2014. (II.17.) távhőszolgáltatásról szóló rendelete IV.fejezet 8.§ 3-5 bekezdése valamint a 22.§-a és a Csorna Város Önkormányzata által jóváhagyott 6/2014. (II.17.) díjrendelet 2.§ 3-4 bekezdése szerint történik.

Felhívjuk a melegvíz szolgáltatást igénybevevő és mérőórával rendelkező felhasználók figyelmét, hogy a melegvízmérő óraállását minden hónap 5-ig szíveskedjenek bediktálni a következő telefonszámokon:

 • 14 óráig  96/592-080
 • 14 óra után 96/592-087

Ezt követően nem áll módunkban figyelembe venni a diktált óraállást!

Felhívjuk a mérőórával nem rendelkező fogyasztók figyelmét, hogy lehetőség szerint mielőbb szereltessenek fel melegvízmérőt a pontosabb elszámolás érdekében.

Egyéb felhasználók esetében, a rendelet alapján, amennyiben épület és gépészeti rekonstrukcióra kerül sor kötelező a mérés kialakítása.

 

Elszámolási módok tájékoztató (pdf)

Aktuális távhszolgáltatási díjtételek. (pdf)

Számlamagyarázat:

Számlamagyarázat részszámla. (pdf)

Számlamagyarázat elszámolószámla. (pdf)